Søk
  • info403119

EntoLearn har mottatt støtte fra UNESCO

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

Hvert år deler UNESCO ut midler til bedrifter og organisasjoner som fremmer UNESCO-formål. I år mottok vi støtte fra UNESCO på bakgrunn av deres formål om å fremme prosjekter som vektlegger utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for å oppnå bærekraftsmålene.


“Vi er utrolig stolte og glade for at prosjektet vi nå setter i gang i Norge får .”

EntoLearn


Les mer om EntoLearn.2 visninger0 kommentarer