Læringsutbytte

Elevene vil få en praktisk og teoretisk tilnærming til flere viktige områder gjennom prosjektet.
 

Resirkulering av matavfall

Gjødsling av planter

Næringsrik og bærekraftig matlaging

Prinsipper innenfor biologi og vitenskap

Å ta ansvar

Empati

Problemløsning

Kritisk tenking