Læringsutbytte

Elevene vil få en praktisk og teoretisk tilnærming til flere viktige områder gjennom prosjektet.
 

Resirkulering av matavfall

Gjødsling av planter

Næringsrik og bærekraftig matlaging

Prinsipper innenfor biologi og vitenskap

Å ta ansvar

Empati

Problemløsning

Kritisk tenking

Kontakt oss

HA-BE AS

Org.nr : 918 165 649 MVA

Adresse

Drengsrudhagen 6

1385 Asker